top of page

ฟังคนบะเก่าเล่าเรื่อง กาดหลวง 

:   บันไดเลื่อน กาดหลวง

 

 

            หลายๆคนเคยใช้บันไดเลื่อนกาดหลวงเป็นสถานที่นัดพบ  บางคนงง? บางคนไม่รู้จัก บางคนแอบเถียง...  เพราะว่าชื่อบันไดเลื่อนแต่ไม่เลื่อน... เป็นเพราะเหตุไฉน? ลองมาฟังคนบะเก่าเล่าเรื่องนี้กั๋นเน้อ

 

            ป้าแดงคนบะเก่าจาวอนุสารเล่าให้ฟังว่าบันไดเลื่อนกาดหลวงเป็นบันไดเลื่อน แห่งแรกของเจียงใหม่   เจ้าของตลาดวโรรส(กาดหลวง) เป็นผู้ติดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการในกาดหลวงใช้บันได เลื่อนขึ้นไปชั้นสองของอาคาร ซึ่งตอนนั้นเปิดให้บริการร้านอาหาร(คล้ายกับฟู้ดเซ็นเตอร์ในปัจจุบัน) ร้านอาหารมีป้ายแจ้งแก่ผู้ใช้บริการว่า“ร้านอาหารแบบช่วยตนเอง”? ? ? นับว่าทันสมัยมากในขณะนั้น วันเปิดให้บริการบันไดเลื่อนและร้านอาหารนั้นคึกคักมาก ทางเจ้าของตลาดเกรงว่าผู้ใช้บริการไม่คุ้นเคยในช่วงแรก  จึงจ้างพนักงานสาวๆ ใส่ชุดสีแดง กระเป๋าเสื้อปักตัวอักษร V ( วี หมายถึง varoros )  คอยให้คำแนะนำประจำอยู่ทางขึ้น-ลงบันไดเลื่อน จะอั้น...แสดงว่าบันไดเลื่อนกาดหลวงเคยเลื่อนได้มาก่อนเน้อเจ้า ประมาณเอาว่าคงจะเคยเลื่อนเมื่อ 40 ปีมาแล้ว  บันไดเลื่อนเลื่อนได้หลายปีดีดัก คงจะเหนื่อยนักจึงขอพักเลื่อนเอาไว้แค่นี้...แล..

 

By...ป้าหน้อยขายผัก

bottom of page