top of page

"คนมักเข้าใจว่า ตลาดวโรรส หรือกาดหลวง คือรวมทั้งบริเวณตลาดต้นลำไยที่อยู่ฝั่งตรงข้าม และ ตลาดดอกไม้ด้วย แต่ในความเป็นจริงแล้ว ตลาดดอกไม้เป็นของเทศบาล และตลาดต้นลำไยก็บริหารโดยอีกบริษัทหนึ่ง ตลาดวโรรสหรือที่เรียกกันว่า กาดหลวงเชียงใหม่ เป็นตลาดเอกชนที่ล้อมรอบด้วยถ.วิชยานนท์ ถ.ช้างม่อย ถ.ข่วงเมรุ และตรอกเล่าโจ๊ว พื้นที่ของตลาดคืออาคาร 3 ชั้น(ขายของฝาก ของสด เสื้อผ้าพื้นเมือง เสื้อผ้าแฟชั่นและอื่นๆ) รวมถึงซอยทางเดินด้านหลังอาคารพาณิชย์ด้วย..."

bottom of page